Before you charge in to make things better, pay attention to the value of what´s already there

Donatella Meadow

I HØINE løfter vi fram bærekraftige verdier. Dette krever systemtenkning ved å se på jordkloden og menneskene i ett dynamisk, ikkelineært system som er selvorganiserende, skaper mangfold og er alltid på vei til noe nytt.

 

Med respekt for naturen, råvarer og ressurser ønsker vi å eliminere ordet avfall. Vi tenker kretsløp og sirkulærøkonomi hvor vi skaper robuste system og trivsel for mennesker og kloden. Dette er også også nedfestet i FN´s bærekraftsmål.

I HØINE søker vi stadig ny og relevant kunnskap om bærekraft. Basert på denne kunnskapen kan vi sette målbare kriterier for måloppnåelse og demonstrere verdiskapning.

Klode

Ansvarlig forvaltning av natur, hav, dyr, insekter, jordsmonn og kretsløp er et mål i seg selv, men gir også en mer klimavennlig planet å bo på. Norges Overshoot-dag var 18. april 2019, dvs. hvis hele verdens befolkning hadde levd som oss, ville 2019-ressursene blitt brukt opp denne dagen. Bare 9% av de globale ressursene ombrukes, resirkuleres eller gjenbrukes. For klodens robusthet og en trygg framtid løfter vi fram verdier som:  

 • respekt for klodens ressurslager

 • biologisk mangfold

 • rikt jordsmonn

 • stabilt klima

 • sunne vann og hav

 • vegetasjon og trær

 • dyr og insekter

 • fornybare energisystemer

PCC, 2018 

IPBES, 2019).

Stockholm Resilience Centre

Folk

Mennesker trives best når de får være aktive og ansvarlige, fremfor passive forbrukere. Mennesker søker tilknytning til naturen rundt seg, er kreative og skapende og samarbeider i nabolaget, arbeidsfellesskapet og lokalsamfunnet. For å skape gode felleskap bør økonomiske verdier fordeles og menneskers primærbehov dekkes. Trivsel innenfor planetens tåleevne er mulig. Vi kan bruke den sosiale kraften i nettverk for å løfte fram verdier som at: ​​​​​​

 • samarbeid gir synergier

 • autentisitet og ærlighet skaper tillit

 • tjenester knytter sosiale bånd

 • deling er smart 

 • kvalitet og ombruk varer lengst

 • lokalt skaper tilhørighet

 • mangfold gir toleranse

 • pleie og vedlikehold gir tilknytning 

 • grønn konkurranse gir driv til omstilling

Asset 24_600x.png
 • Instagram

©2020 by HØINE