• jorunn@hoine.no

HØINE TEGL

Updated: Sep 7

Med HØINE Tegl er vi igang med å løfte ombrustegl til det norske markedet. Gamle Mursten har levert ombrukstegl i Danmark siden 2003. Nå kan også norske byggeprosjekter velge dette robuste og klimavennlige alternativet. Ombrukstegl kan leveres i ulike farger og formater. Oppmuring i kalkmørtel gjør det også ombrukbart for neste generasjon.


Fredriksbjerg Skole, Byhuse Islands brygge, Jacobsens hus, Grøndalsvængets skole


Forsvarlig ombruk av byggevarer, DiBK FoU-prosjekt 2019


Miljødokumentasjon - og ETA ytelseserklæringTa kontakt:

jorunn@hoine.no

992 45 022

  • Instagram

©2020 by HØINE