• jorunn@hoine.no

HØINE BIDRAR PÅ MATERIALFORUM 8. MAI FOR GRØNN BYGGALLIANSE

Updated: Apr 27


HØINE bidrar i Materialforum 8.mai, hvor vi skal fortelle om det vi har lært av ombruk av mursten i Danmark. Vi vil gi en presentasjon av vårt prosjekt HØINE TEGL, og se på hvordan vi kan tilrettelegge for ombruk av tegl i Norge.


For å nå klimamålene og en bærekraftig framtid, kreves det omfattende reduksjon i vår belastning på klima og miljø. Ca. 40 prosent av Norges materialforbruk er knyttet til bolig- og byggsektoren, og Norge ligger nær toppen i verden på materialforbruk per person. Dette forbruket er direkte knyttet til belastning på klima og miljø. Vi har valgt å fokusere på tegl, men mange av mulighetene og utfordringene vi har avdekket gjelder også andre materialer. Ombruk av tegl reduserer avfall, sparer råvareuttak, og gir minimalt med klimagassutslipp. I tillegg skaper tegl trivsel og gir vedlikeholdsvennlige og robuste bygg.


I vårt prosjekt HØINE TEGL har vi identifisert flere barrierer i det norske markedet, som gir noen svar på hvorfor vi, foreløpig, ikke bygger med ombrukstegl i Norge; det er usikkerhet rundt CE-merking, dokumentasjon og omsetting, det er mangel på kunnskap knyttet til ombrukstegl og kalkmørtel, og det hersker en ide om den særnorske byggeskikk og klima. I byggebransjen med fokus på pris, er også oppfatningen at det ikke lønner seg å ombruke tegl. Gjennom HØINE TEGL har vi intervjuet ulike aktører på tvers av bransjen, for å forstå hvordan vi kan løfte fram ombrukstegl som et verdifullt byggemateriale og skape etterspørsel og et marked for ombruk.


I vårt prosjekt har vi også søkt å finne løsninger for lokalt ombruk av den norske teglen, som ofte er murt med sementmørtel. Vi har utviklet et konsept: «UpCycle Kledning» som vi håper å realisere gjennom samarbeid med aktører i byggebransjen. Hvordan kan vi skape et lokalt teglverk basert på bærekraftig ombruk, «upcycling» og sosialt entreprenørskap?


  • Instagram

©2020 by HØINE