HØINE Samarbeid

Vi har en smidig og sirkulær prosess. Vi omfavner kompleksitet for å forstå helheten. Å spørre "hvorfor" før "hvordan" sikrer at man gjør de riktige tingene før man gjør tingene riktig.  Gjennom å lytte, lære og lage etableres tillit til både folk og prosess og driv til å høine. For verdifulle møter anbefaler vi minst en full runde. Vi begynner alltid med det første først:

Lytte

Lære

Lage

Lytte

Gjennom å lytte etableres en dypere forståelse for verdisystemet og folkene i teamet. Å lytte gir nye perpektiv og den som blir lyttet til opplever en dypere følelse av å bli forstått. Når alle har en stemme får vi de gode samtalene hvor man kan utveksle tanker og ideer. 

Ved å dele kunnskap med hverandre skaper vi synergier. Å lære bort noe til andre krever større innsikt. Å lære noe nytt gir en større forståelse. Et tverrfaglig team som deler kunnskap kan i større grad definere verdier, rammer og nye forestillinger.

Lære

Lage

Å lage er å handle. Dette er alle aktiviteter og verktøy vi bruker for å skape noe sammen. Gjennom idé-generering, planlegging og modellering omsettes kunnskap til konsepter. Å lage gir driv til nyskapning. Ved å være visuelle og konkrete kan høiningen verdsettes og realiseres.

All models are wrong, but some are useful.

George Box

Asset 24_600x.png
  • Instagram

©2020 by HØINE