Vi tror på bærekraftige verdier

For oss betyr HØINE å løfte fram bærekraftige verdier for en klimavennlig og grønn klode og for menneskers trivsel. 

 

Vi HØINEr gjennom kunnskap, handling og samarbeid og skaper rom for nyskapning og grønn omstilling. Vi reduserer også risiko ved å forberede for framtidige krav knyttet til miljø og klimaendringer.

HØINE har fokus på sirkulærøkonomi med respekt for ressurser og mennesker. HØINE er attraktivt for folk og klode.

kontakt

KLODENS
TÅLEEVNE

FOLKS TRIVSEL

BÆREKRAFTIG VERDI

Leveranse

Vi leverer rådgivning og design for: 

  • Bærekraftige produkter og tjenester

  • Bærekraftig stedsutvikling

 

  • Sirkulære forretningsmodeller 

 

Høine, kloden og mennesker

Workshop, kurs, rådgiving og design

Lytte, lære og lage

 

Om oss

HØINE AS er et nyetablert selskap som ønsker å skape rom for nyskapning og grønn omstilling, sentralt står sirkulærøkonomi.

 

HØINE har som mål å løfte frem bærekraftige verdier for å en klimavennlig og grønn klode og samtidig ivareta menneskers trivsel.

 

Vi har mange års erfaring fra rådgivning og design av produkt og tjenester og for bygg og anlegg, og har den nødvendige spesialkompetanse som skal til for å gjennomføre nyskapende og bærekraftige prosjekter.

 

Gjennom et samarbeide med HØINE reduseres risiko ved å forberede for framtidige krav knyttet til miljø og klimaendringer. 

 

Ved å ta samfunnsansvar øker konkurransekraften fordi det er attraktivt for kunder, investorer og ansatte.

 

Optimal bruk og respekt for ressurser står sentralt i våre prosjekter, HØINE's prosess garanterer lønnsomhet. 

kontakt

MSc Jorunn Tyssø

Partner og Designer

Jorunn tror på verdien av tillit mellom mennesker. Som designer er det tillit hun søker å bygge overfor brukerne og overfor teamet i prosjektet. Med fordypning i miljøriktig produktutvikling fra NTNU har hennes drivkraft vært"å gjøre de riktige tingene"som produkt og tjenestedesigner i 16 år. I TANDBERG/ Cisco har hun jobbet med digitalisering av samarbeid slik at vi kan jobbe sammen på tvers av avstand med lavere karbonavtrykk og få en bedre balanse mellom jobb/ familie/og fritid. 

 

Hun har designet og utviklet 11 video-produkt for TANDBERG/ Cisco og mottatt 6 Red Dot Design Awards. Som produktdesigner har hun god forståelse for hele produktets verdikjede fra "vugge til vugge" og har jobbet med livsløpsanalyser og LCA.

 

Hun har også vært design lead ved utviklingen av Cisco Collaboration sitt online showroom, Project Workplace. Rommene er også bygget og testet i praksis på Cisco Campus på Lysaker og er scenariobaserte eksempler på digitalisering av samarbeid. Mye av dette arbeidet har hun også tatt inn i Cisco´s Workplace Transformation. Gjennom forskning og utvikling med gode kollegaer i team har hun i teori og praksis erfart kraften av tverrfaglig samarbeid.

 

Gjennom tre år som konsulent i Accendo som nyutdannet og med et knapt år i Oivi etter Cisco har hun også erfaring med nyskapning i små selskap og startups. Hun ser at i likhet med store globale Cisco kan liten tue velte stort lass med en klar visjon og en god samarbeidsprosess.

jorunn@hoine.no

 MSc Marie Indrelid Winsvold

Partner og Rådgiver

Marie har i 30 år hatt ett stort og globalt engasjement knyttet til miljø, klimaendringer og menneskers ulike utgangspunkt og muligheter. Som 25 åring ga en sivilingeniørutdannelse henne mulighet til å dra til Botswana for å være ansvarlig for mange transportprosjekter på landsbygda. Her var redskapen enkle og innsatsen manuell arbeidskraft, noe som ga god inntekt til mange hardtarbeidende kvinner og menn.

For Marie ble de 3 årene i Botswana en stor personlig og menneskelig utvikling og bidro til at hun i etterfølgende år stadig hadde oppdrag knyttet til infrastruktur og sysselsetning i afrikanske land, (og Palestina) og arbeidet og bodde en periode i Kenya med familie på 5.

Sammenheng mellom utviklingsutfordringer og miljø ble stadig sterkere og ved tilbakekomst til Norge videreutdannet hun seg blant annet innen miljøsertifisering, organisasjonsutvikling, coaching, BREEAM og nå sist Grønn vekst og konkurransekraft ved BI. Hun gjorde også praksis utav teori og bygget eget hus i ombrukstegl for 12 år siden.

 

De siste 8 år har Marie vært miljøansvarlig i VEDAL og vært engasjert i en rekke bygge og eiendomsutviklingsprosjekter med høye miljøambisjoner og BREEAM krav. Marie bruker det meste av fritiden i skogen, på fjelltopper og i skjærgården alltid med fotoapparat lett tilgjengelig.

marie@hoine.no

  • Instagram

©2020 by HØINE